Les Terrasses du Bois

Complete omschakeling van een kantoorgebouw naar een rusthuis door middel van een grootschalige renovatie hierbij ingebrepen een deel van de ondergronden parkings, met uitzondering van de openbare parking.
Terhulpsesteenweg, 130 te 1000 Brussel

BouwheerPatrimmonia
VerdiepingenR + 9
Bovengrondse oppervlakte11.957 m²
Ondergrondse oppervlakte1.924 m²
Aantal appartementen164
Year2014
Zie op kaart