About

Herpain Entreprise: een vertrouwensrelatie

Elk bouwproject is een echt menselijk avontuur. Herpain Entreprise staat dicht bij de klant en diens verwachtingen en werkt zijn algemene bouwopdracht uit op basis van een vertrouwensrelatie die van bij het begin van het project tussen de verschillende partners tot stand komt.

Nabijheid en flexibiliteit

De onderneming Herpain dankt al meer dan 80 jaar haar stevige reputatie aan een flexibele en dynamische dienstverlening, de inzet van de beste bekwaamheden en de medewerking van efficiënte en reactieve teams.
De familiale structuur van het aandeelhouderschap waarborgt een perfecte autonomie van de beslissingnemers, de uitoefening van een activiteit die exclusief gericht is op vastgoed en coherentie in het beheer van ploegen en projecten.
Herpain Entreprise is actief binnen een groep die alle competenties op het vlak van vastgoed verenigt en begeleidt de bouwmeester voor, tijdens en na de realisatie van zijn project.

Een andere benadering

De dienst Guaranteed Project Partnership, aangeboden door Herpain Entreprise bovenop het project, koppelt van in het begin de technische bekwaamheden van de algemene onderneming aan de creativiteit van de architect en de adviezen van de studiebureaus. Ze waarborgt de klant een vastgelegd en volledig transparante budget en een snelle besluitvorming.

Ploegen opgeleid tot actie

Op elk niveau van het project gaat het prestatiestreven gepaard met de ervaring en het grote beslissingsvermogen van de medewerkers op de werf. Kwaliteit, respect voor het budget, snelheid van de uitvoering en rendement laten Herpain Entreprise toe om de ontwikkeling, de verwezenlijking en de promotie van de meest ambitieuze vastgoedprojecten te verzekeren.

Erkenningsgetuigschrift
Certificaat ISO 14001
Certificaat ISO 9001

Link naar Herpain Urbis : Herpain-urbis.be
Link naar Herpain Urbis Retail : Hu-retail.be